NLInnovators Amsterdam

IMG_4448

NLInnovators Amsterdam

Op woensdag 30 september organiseerde KVK de NL Innovators day in Amsterdam. Studenten werden uitgedaagd om mee te denken en werken aan nieuwe producten en diensten voor nieuwe bedrijven uit de MKB innovatie top 100. Enkele voorbeelden hiervan zijn: Tasty Basics, Groentefriet, TT Assen, WC papier en Pulp. We moesten onze eerste en tweede keus aangeven. Vanuit daar werden we verdeeld in groepen van 3 of 4 om aan de casus te werken. Er moest een Conceptboard, Trends and Idea board en een BMC ingevuld worden. We begonnen met het uitvoeren van deskresearch. Er werden hoofdvragen en deelvragen bedacht aan de hand van de casus. Vervolgens werd er gezocht naar de antwoorden op de hoofd- en deelvragen. Vanuit deze antwoorden werd een Conceptboard en Trends and Idea board ingevuld. Er werd gezocht naar de laatste trends en vanuit daar kon het concept goed ingevuld worden. Toen deze borden waren ingevuld kreeg elke groep de gelegenheid om publiekelijk aan te geven waar zij tegenaan liepen. Zo konden de groepen elkaar helpen met de casussen. Aan het einde van de opdracht moest er een korte presentatie worden voorbereid. Om deze vervolgens te presenteren aan het publiek/jury. De jury bepaalde welke oplossing voor de casus het meest creatief was en koos een winnaar.

Reflectie NLInnovators:
Over het algemeen hebben we een leuke, interessante dag gehad. We moesten samenwerken met studenten van andere scholen, wat positief uitpakte. We hebben van de andere studenten kunnen leren. De andere studenten keken op een andere manier naar het bedrijf dan SBRM studenten. Toch zijn er enkele punten wat op deze dag beter had gekund, zoals: Het nastreven van het programma, het verdelen van de teams, de coaching was matig. Dit kwam doordat er niet echt een duidelijke lijn was welke coach bij welke groep hoorde. Ook hadden de coaches heel weinig tijd voor ons.

Deze tekst is mede geschreven door Dees Anna Fokker & Achraf Zibuh.

About Kristan van den Brink

Ik ben Kristan van den Brink (23 jaar) een afgestudeerde MBO niveau 4 student op het vakgebied Interactieve Vormgeving. Momenteel volg ik de HBO studie Small Business & Retail Management aan de Hogeschool Utrecht in Amersfoort.

Leave a Reply