Marketingplan

Marketingplan & Marketingcommunicatieplan

Samen met Désirée Anna Fokker moesten wij voor project 2 een Marketingplan & Marketingcommunicatieplan schrijven. We deden dit voor het Café Vue Grandige met als doel de omzet te verhogen. Het Marketingplan geeft een duidelijk beeld van de markt en haar behoeften. Hiermee konden wij beter inspelen op mogelijke veranderingen. De markt hebben we geanalyseerd door externe analyses uit te voeren. En het bedrijf zelf door interne analyses uit te voeren. Een Marketingcommunicatieplan is afgeleid van het Marketingplan. In een strategisch marketingcommunicatieplan wordt richting gegeven aan de toekomstige communicatieactiviteiten van het bedrijf Vue Grandige.

STARR – Marketingplan

1. Situatie:
Café Vue Grandige is een horeca onderneming gelegen in Hilversum. Het bestaat sinds 2011 en heeft nu al een reputatie opgebouwd als een van de meest vriendelijke en meest sfeervolle cafés van de Groest. Dees en Ik hebben voor Vue Grandige een marketingplan geschreven. Ons doel is om uit te zoeken hoe wij de omzet kunnen verhogen. Om dit doel te realiseren zullen we kijken hoe de ondernemer van Vue Grandige beter kan inspelen op de huidige markt.

2. Taak:
Een marketingplan schrijven voor Café Vue Grandige waarmee de onderneming de omzet kan doen laten verhogen.

3. Actie:
Hoe ik het marketingplan gemaakt heb is door eerst zoveel mogelijk informatie verzamelen over hetgene wat ik wilde weten. Ik probeer eerst de logica te begrijpen en dan stelde ik mij de vraag “Waarom moet dit in het marketingplan komen? en op welke manier?”. Hiervoor gebruikte ik voornamelijk literatuur & websites. De meest bruikbare informatie heb ik verzameld en uitgewerkt in een document. Waarna ik wat zinnigs op papier had staan ben ik er samen met Dees naar gaan kijken of wij het hier allebei mee eens waren, of er nog dingen aan toegevoegd moesten worden of dingen aan verbeterd moesten worden. Zodra het document door ons 2e goedgekeurd was. Was het klaar voor de feedback van Paul Lekkerkerker.

Opsomming:

  • Literatuur & websites bestuderen.
  • Selecteren, ordenen en vastleggen.
  • Bestuderen, overleggen en evalueren.
  • Feedback vragen bij docent.
  • Waar zo nodig aanpassen en verbeteren.
  • Definitieve versie maken.

Dees en Ik hebben allebei tijd besteed aan het plan van aanpak omdat we er samen overeen waren dat mijn uitkomsten beter te gebruiken waren heb ik voor het grootste gedeelte het plan van aanpak gemaakt. Dees en ik hebben binnen het marketingplan aan alle onderdelen wel een bijdrage geleverd. Wat ik binnen het Marketingplan heb gedaan is de helft van de afnemersanalyse. Ik heb mij hier vooral gefocust op de 6 W’s van Ferrel en Dees op de doelgroep. Daarnaast heb ik de bedrijfstakanalyse voor mijn rekening genomen.

4. Resultaat:
Een marketingplan. Over elke onderdeel binnen ons marketingplan is nagedacht en met het oog op kwaliteit gemaakt. Je zult duidelijk een samenhangend marketingplan lezen. Onderdelen die wij niet logisch/niet nodig vonden hebben we er zonder pardon uitgehaald. Zodat wij voor 100% achter dit plan staan. Het marketingplan maakt zo gezegd sense. Ik denk dat Vue Grandige met ons marketingplan zichzelf echt kan verbeteren wat ervoor kan zorgen dat de omzet van de onderneming stijgt. Binnen het 5 krachten model van Porter heb ik gebruik gemaakt van informatie die vergaard was door Dees. Bij de concurrentieanalyse ben ik samen met Dees alle concurrenten afgegaan. Dit ging vrij makkelijk omdat Dees de stad goed kende binnen het verslag heb ik mee geholpen aan de enquête en heb meegewerkt aan de teksten van de directe concurrenten. De concurrentie verschillen binnen de concurrentieanalyse heb ik visueel vormgegeven met de antwoorden uit onze enquête. Ook ben ik verantwoordelijk geweest voor de DESTEP Analyse.

Bij het 7S model heb ik voor alle vragen gezorgd die Dees en ik beantwoord wouden hebben door Vue Grandige plus overige vragen voor andere analyses. Dees heeft deze vervolgens beantwoord gekregen door Jordi Lam (medewerker Vue Grandige) Bij de SWOT analyse heb alle sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen uit alle analyses gehaald en dit visueel verwerkt in een schema. Ook voor het visuele van de Confrontatiematrix heb ik gezorgd. De inhoud hiervan heb ik samen met Dees gemaakt. De opties & marketingdoelstellingen heb ik ook samen gemaakt met Dees. Meegeholpen heb ik aan onderdelen van de marketing strategie. Ik bij de marketing instrumenten de p van promotie ingevuld. Verantwoordelijk ben ik ook geweest voor het marketing budget. Het activiteitenplan heb ik samen met Dees gemaakt. Ik heb eigenlijk gezorgd voor al het visuele denk hierbij aan afbeeldingen en plaatjes binnen het marketingplan ook heb ik gezorgd dat de opmaak van het marketingplan er goed uitziet. Dees heeft vooral gekeken naar de spelling en zinsopbouw van mijn teksten.

5. Reflectie:
Ik ben ongelofelijk tevreden met het eindresultaat van het marketingplan wat Dees en ik samen hebben gemaakt. Omdat er na mijn idee niet rekening word gehouden met studenten die zich ingeschreven hadden voor Denemarken en hierdoor twee hele extra weken missen. Plus de ligging van herkansing week van IFA (leren & maken) wat geldt voor zowel Dees als ik. Hadden wij beiden weinig kostbare tijd over. Daarnaast vind ik dat ik een belangrijke rol speel binnen mijn Company waar ik ook veel tijd moet in steken. Ondanks deze tijdsdruk hebben Dees & Ik er samen voor gezorgd dat er naar mijn idee een marketingplan van kwaliteit af is en op tijd is ingeleverd. Dit komt doordat wij het maximale hebben gegeven. We zijn bijna alle dagen tot het einde op school gebleven en hebben veel in de avond en in onze vrije tijd aan dit project gewerkt. Wat ik eigenlijk niet eerlijk ten opzichte van de studenten die niet naar Denemarken zijn geweest. Wat ik anders had willen zien is dat we wat meer konden laten nakijken door Paul Lekkerkerker. Ik vind daarbij niet dat de volledige schuld hiervan ligt bij ons maar ook bij de opdracht indeling van de school (teveel binnen een bepaalde periode). Ook kan dit komen omdat Dees en ik niet zomaar onderdelen wouden inleveren voor feedback. We wilden zo veel mogelijk zelf achter informatie komen. Als we dachten dat alles klopte gingen we pas onze kwaliteitsstukken inleveren bij Paul Lekkerker. Ik mist helaas een beetje het positieve/complimenten tijdens de gesprekken met Paul over de onderdelen die we goed hadden uitgezocht. Wel hebben we enorm veel geleerd tijdens deze sessies met Paul over hoe verschillende zaken in elkaar staken door de logica over te brengen op ons. Wat ik zelf de volgende keer anders zou doen zijn de onderdelen die ik op het einde heb aangepast deze wil ik de volgende keer gelijk in het begin goed doen. Waaronder de opmaak, hoofdstuknummering, bronvermelding in de tekst. De samenwerking met Dees vond ik goed gaan. We hebben elke geschreven tekst door elkaar laten beoordelen en waar zo nodig elkaar kritische feedback gegeven. Vervolgens zijn we op een goede manier in discussie gegaan op de inhoud hiervan. Nadat we het beiden eens waren met de nodige aanpassingen waren de verbeterde geschreven teksten door ons beide goedgekeurd. Ik heb hierdoor veel kunnen leren van Dees en ik weet zeker dat Dees ook veel heeft kunnen leren van mij. Ik heb veel geleerd van mijn sterke & zwakke punten maar ook van de sterke & zwakke punten van Dees. Dit komt omdat we hebben veel hebben gereflecteerd op de manier van werken. Al dit heeft er voor gezorgd dat we een marketingplan af hebben na mijn mening van kwaliteit.

Leave a Reply