Haalbaarheidsrapport & Onderzoeksrapport

Student Company A zit momenteel in de startfase. Zij hebben doormiddel van brainstormtechnieken nagedacht over verschillende producten/diensten voor hun onderneming. Company A heeft meerdere ideeën opgedaan en de werknemers in groepjes verdeeld. Jort, Bob en Kristan zijn als trio gaan brainstormen en zijn met de The Green Art Box als idee gekomen. Zij zullen gaan onderzoeken of dit concept haalbaar is. Hiervoor wordt onder andere een marktonderzoek gedaan. Wanneer alle onderzoeken afgerond zijn gaan ze met alle Company A medewerkers vergaderen en zal er uiteindelijk een keuze gemaakt worden tussen een van de producten/diensten waarmee Company A de onderneming gaat starten.

The Green Art Box was voor het onderzoek nog een verzonnen product dat werkelijkheid moet gaan worden. Dit product is verzonnen door 3 studenten van de Hogeschool Utrecht in Amersfoort. Zij zijn bezig om een eigen bedrijf rondom dit product op te zetten. The Green Art Box is een samengesteld pakket met de benodigde middelen om creatieve/levende creaties te kunnen maken met mos. Deze box zal verkocht worden via een eigen web shop en ook zal dit product uiteindelijk op beurzen komen te liggen. Omdat het product nog niet bekend is en nog ontwikkeld zal moeten worden is het belangrijk dat voorafgaand aan de inkoop en marketing duidelijk wordt wat de kansen zijn van dit product in de huidige markt.

STARR – Haalbaarheidsrapport

Situatie:
De Student Company is onze opdrachtgever. Hiervoor moeten wij voor het product The Green Art Box verschillende haalhaarheden realiseren om vervolgens een advies te kunnen geven of het product The Green Art Box haalbaar is om uit te voeren.

Taak:
Mijn taak was het opstellen van de commerciële/economische haalbaarheid. Daarnaast heb ik ook structuur gemaakt in het totale haalbaarheidsrapport en heb ik af en toe geholpen met verschillende haalbaarheden.

Actie:
Ik ben begonnen met de inhoudsopgave van ons haalbaarheidsrapport om zo een duidelijk beeld te krijgen welke onderdelen er allemaal in dit rapport moesten komen. Vervolgens heb ik de onderdelen die wij al hadden gemaakt erin gezet denk hierbij bijvoorbeeld aan een Business Model Canvas. Nadat ik het onderzoeksrapport afgerond had ben ik begonnen met de commerciële/economische haalbaarheid. Hierin kwam natuurlijk een kleine samenvatting/conclusie van het onderzoeksrapport die ik hierin heb gezet. Vervolgens heb ik verschillende marktanalyse onderzocht en uitgewerkt in het commerciële/economische haalbaarheid. Ik heb hierbij veel gebruik gemaakt van bestaande onderzoeken over Nederland/tuinen. Daarnaast heb ik een SWOT analyse uitgevoerd om erachter te komen wat onze sterkte, zwakte, kansen en bedreigingen zijn. Hiervoor heb ik de benodigde literatuur/websites voor geraadpleegd om dit zo goed mogelijk uit te voeren. Uit al deze onderzoeken is een advies gekomen voor de commerciële/economische haalbaarheid. Naast de commerciële/economische haalbaarheid heb ik ook geholpen met andere haalbaarheden. Zo heb ik een organogram gemaakt voor het organisatorische haalbaarheid. En heb ik ook meegewerkt aan de technische haalbaarheid denk hieraan het bestellen van mos. En het meegaan naar de Intratuin om daar vervolgens te zoeken naar andere mos soort.

Resultaat:
Het gene dat ik heb opgeleverd voor onze opdrachtgever is de commerciële/economische haalbaarheid. Met ze allen hebben wij natuurlijk gezorgd voor een volledige haalbaarheidsrapport waarin een advies gegeven word of het product The Green Art Box haalbaar is.

Reflectie:
Ik kijk positief terug op het maken van het haalbaarheidsrapport. Ik vond de samenwerking tussen ons (ik, Bob en Jort) goed gaan. Op sommige momenten waren er lichte spanningen aanwezig waar wij uiteindelijk goed mee omgegaan zijn. Ik vind dat ik op tijd ben begonnen met mijn opdrachten. En heb geprobeerd de andere groepsleden te motiveren en soms als het nodig was aan het werk te zetten. We hadden door de uitloop van de eerste fase wat minder tijd dan verwacht dus moesten hierdoor flink aan de bak. Wanneer je minder tijd hebt dan gedacht is een goede planning essentieel. Ik vind dat het deze keer redelijk goed is gegaan. Maar in het vervolg zou ik het planning nog belangrijker achten. Waardoor wij in het vervolg uiteindelijk meer tijd aan het einde overhouden om de laatste puntjes op de i te zetten.

STARR – Onderzoeksrapport

Situatie:
De Student Company is onze opdrachtgever. Hiervoor moeten wij voor het product The Green Art Box een onderzoeks rapport opstellen.

Taak:
Mijn taak was het opstellen van het onderzoeksplan, het houden van interviews, het uitvoeren van het onderzoek en het analyseren van de onderzoeksdata en deze verwerken in een advies.

Actie:
Omdat ik een minder groot aandeel heb gehad in het haalbaarheidsrapport heb ik mij vooral veel bezig gehouden met het onderzoeksrapport. Ik ben begonnen met het afmaken van het onderzoeksplan. Wanneer deze helemaal af was begon ik te werken aan de interview vragen. Hiermee heeft Bob mij geholpen. Wij hadden hiervoor de benodigde literatuur gebruikt om erachter te komen welke interview methode het meest geschikt zou zijn voor ons interview. Wanneer wij onze interview vragen helemaal klaar hadden en door ons 3’e goedgekeurd was. Ben ik begonnen met een kleine product presentatie die wij zouden presenteren aan het begin van het interview zodat de geïnterviewden begrepen wat voor product wij hadden bedacht. Wanneer ik deze af had ging ik samen met Jort naar de stad Amersfoort om onze doelgroep te interviewen. Wij hebben om en om mensen geïnterviewd en deze gesprekken hebben wij opgenomen met een geluidsrecorder. Eenmaal alle gesprekken opgenomen ben ik begonnen met het analyseren van de onderzoeksdata en heb ik deze vervolgens verwerkt in het onderzoeksrapport. Aan het onderzoeksrapport heb ik veel tijd besteed. Ik moest erachter komen wat er allemaal in het onderzoeksrapport zou komen te staan. En heb hiervoor verschillende boeken/websites geraadpleegd om zo tot een goede inhoudsopgave te komen. Wanneer ik deze door verschillende personen had laten beoordelen en het na mijn idee volledig was ben ik stap voor stap alle onderdelen langs gelopen om deze vervolgens te maken. Hieruit is een conclusie gekomen voor het commerciële/economische haalbaarheid onderzoek.

Resultaat:
Wat ik heb opgeleverd voor de opdrachtgever is een volledig onderzoeksrapport. Waarbij het laatste hoofdstuk de uiteindelijke conclusie/advies terug te beargumenteren valt in de hoofdstukken hiervoor.

Reflectie:
Ik kijk positief terug op het maken van het onderzoeksrapport. Ik vond het leukste deel het interviewen van de doelgroep. Hieruit heb ik geleerd dat de meningen van buitenstaanders/de doelgroep erg belangrijk is voor het maken van een uiteindelijk product. Ik zou de volgende keer het interview diepgaander proberen te maken. Zodat wij een stuk meer informatie uit onze doelgroep kunnen halen. Het leerdoel wat hieruit komt is dat ik mij de volgende keer meer ga verdiepen in de verschillende onderzoeks processen zodat ik hier meer informatie/resultaten uit kan halen voor mijn onderzoek.

Leave a Reply