Small Business & Retail Management

De opleiding Small Business & Retail Management (SBRM) van Hogeschool Utrecht in Amersfoort is een ondernemende, innovatieve opleiding met een uniek onderwijsconcept. Zo is de opleiding door Stichting Jong Ondernemen uitgeroepen tot “Opleiding van het jaar 2013-2014” en staan ze in de Elsevier ranking 2013 op nummer 1. Het is een opleiding met als doel de student een goede basis voor een toekomst als zelfstandig ondernemer bieden. Hier zal je de student alle facetten van het ondernemerschap leren kennen.

Aan het begin van het schooljaar hadden wij een introductie week. Hierin kregen we informatie over het komende jaar en werd er in deze week ondernemende opdrachten/spelletjes gehouden om elkaar een beetje te leren kennen en ons te laten wennen aan de school. Na deze week ging de opleiding pas echt van start. We werden allemaal willekeuring bij elkaar ingedeeld in groepen. Waarmee je een Student Company zou gaan starten. Een Student Company is een echte (mini)-onderneming met aandeelhouders, producten/diensten, leveranciers en klanten. Een Student Company bestaat uit ongeveer 10 studenten. Waarmee je het gehele traject van het runnen van een onderneming doorloopt. Ik zelf zat in een groep van 11 mensen en wij waren de eerste groep die samengesteld was. De naam die wij kregen als groep was Student Company A. Hierbij hoorde een speciaal voor ons gereserveerd kantoor gelegen in het school gebouw. Waar wij het gehele schooljaar onze Company mochten runnen. De eerste weken nadat de Student Companies bekend waren werden er weer activiteiten/opdrachten bedacht om de groep waar je in zat beter te leren kennen zoals het ruilspel (zie hier). Hierdoor wordt gelijk een beetje duidelijk met wat voor soort mensen je het komende jaar te maken hebt.

Ik ben zelf iemand die zich in het begin altijd een beetje stil houd en vooral de mensen observeer met wie ik moet samenwerken om erachter te komen hoe ze ongeveer in elkaar steken. Wie neemt nou bijvoorbeeld gelijk de leiding bij bepaalde opdrachten. Wie komt er naar mijn idee met de meest zinnige ideeën of welke personen lopen er een beetje achter de groep aan. Wanneer ik de verschillende mensen een beetje heb leren kennen weet ik ongeveer hoe ik met ze om moet gaan en hoe ik het best contact leg met deze personen.

De Student Company bestaat binnen het schooljaar uit 4 verschillende fases. Deze fases staan in de zogeheten Propedeuse map die elke student aan het begin van het jaar krijgt. Hierin staan bijvoorbeeld de opdrachten die aan het eind van elke fase ingeleverd moeten worden als groep. Maar ook persoonlijke individuele opdrachten en twee projecten (worden uitgevoerd in tweetallen) die naast de Student Company ook nog eens gedaan moeten worden.

Elke Student Company krijgt een Tutor toegewezen dit is de docent-begeleider van de Student Company. De docent treedt hier op als coach, zowel op inhoudelijk terrein, als het functioneren van de groep. Aan het begin van het jaar zijn er twee tutorsessies per week, waarbij de Student Company in beginsel zelf de agenda opstelt. Na de kerst vindt er één tutorsessie per week plaats, maar je kunt voor vragen uiteraard vaker terecht bij de tutor. Naast de tutor, krijgt de Student Company ook een bedrijfsbegeleider en financieel begeleider toegewezen vanuit Stichting Jong Ondernemen, waarbij de Student Companies van Hogeschool Utrecht zijn aangesloten.

Fase 1

Fase 1 van de Student Company wordt de Proloog fase genoemd. In deze fase ga je brainstormen over een product of dienst die je op de Nederlandse markt gaat introduceren. Ga je het personeelsbeleid opzetten en de verschillende rollen bedenken en toekennen aan de mensen in je groep (bijvoorbeeld wie word er Directeur, HR-manager of Financieel Manager). Deze fase combineer je samen met project 1. Want bij project 1 ga je voor één van je gebrainstormde producten/dienst-ideeën uit de Student Company samen met een andere student een kwalitatief marktonderzoek uitvoeren en maak je een haalbaarheidsrapport. Dit project wordt getoetst in een assessment, bestaande uit een dossiertoets en een mondelinge toelichting. Omdat je ongeveer met ze 10’e in een groep zit worden er 5 verschillende producten/diensten onderzocht. Uit deze 5 rapporten kan de Student Company (de groep) uiteindelijk beslissen met welke product/dienst zij de rest van het jaar mee verder gaan.

Ik was samen met Jort van Voorst verantwoordelijk de eerste fase voor de opdracht werving en selectie. Hierin behandelde we de volgende onderdelen: Voor welke organisatie structuur we hebben gekozen voor onze company. Wat de functies zijn binnen ons bedrijf, Welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden de verschillende functies hebben. Daarnaast hebben we ook sollicitatie gesprekken gehouden met mensen uit een andere company genaamd Company B. Uit deze sollicitatie gesprekken hebben we hun een advies gegeven wie er naar ons idee het best op de verschillende functies pasten. Wij hebben gekozen voor een Lijnorganisatie omdat de staf niet buiten de organisatie staat. We dachten in eerste instantie dat het een Lijn-Staf Organisatie moest zijn. Want een Lijn-Staf Organisatie is bijna hetzelfde als een lijnorganisatie, maar naast de directie bevindt zich een staf van mensen. De staf bestaat uit mensen die gespecialiseerd zijn. Bijvoorbeeld een HRM manager. De staf staat de directeur bij, door te adviseren en te ondersteunen. Maar staan verder buiten de organisatie. Omdat onze staf niet buiten de organisatie staat hebben we toch voor een Lijnorganisatie gekozen.

Ik zelf had gesolliciteerd voor de functie van Creatief Directeur en als 2de keus die van Algemeen Directeur omdat deze functies mij beide interessant leken. De functie van Creatief Directeur had ik zelf bedacht. Het was een combinatie van de Vice Directeur (iemand die het Algemeen Directeur ondersteund) en Creatief Directeur die verantwoordelijk is voor de meeste creatieve uitingen van het bedrijf. Deze functie paste het beste bij mij omdat ik hiervoor de opleiding Interactieve Vormgeving had gedaan en daar mijn diploma voor gehaald heb. Dus al ervaring had op het gebied ben design. De functie van Algemeen Directeur leek mij interessant omdat je dan het team een beetje moet sturen. Maar ook initiatief nemen, rekening houden met iedereen binnen de groep en mensen enthousiasmeren.Uiteindelijk ben ik ook neergezet op de functie van Creatief Directeur.

Aan het einde van de fase worden alle opdrachten van de fase in een fase map gedaan die door de Student Company gemaakt word. Deze word vervolgens ingeleverd bij de assessor. Als die word goedgekeurd vind er een Assessment plaats (fase afsluiting) Een Assessment vindt altijd plaats met twee docenten. De 1e assessor leidt het assessment. En onze company/project begeleider is 2de assessor. Dit geld ook voor het 1ste project. In de faseafsluiting wordt ieders inzet en bijdrage aan de groepsopdrachten getoetst. Ook zal de docent beoordelen in hoeverre de student kan reflecteren op het groepsproces en op ieders eigen bijdrage daaraan. Op basis van het door de Student Company (groep) zelf aan het begin van de fase opgestelde fasecontract zal gekeken worden of, en hoe de student bijgedragen heeft aan het groepsresultaat. De faseafsluiting is onder andere bedoeld om meeloopgedrag te voorkomen.

Na de 1ste faseafsluiting vond ik het fijn om te zien dat ik zo hoog gescoord had. Dit gaf aan dat de mensen in mijn groep vonden dat ik goed bezig was geweest. Naar mijn idee had ik ook redelijk wat gedaan de eerste fase dus ik had wel gehoopt dat ik hoog zou scoren. Er staan een paar opmerkelijke cijfers op het bord. Dit komt omdat sommige groepsleden hun punten niet eerlijk verdeeld hebben en meedoen aan vriendjespolitiek of een strategisch spelletje spelen.

Fase 2

Nadat fase 1 afgesloten is konden we gaan starten met fase 2 ook wel de Start-up genoemd. Hierin ga je het kwalitatief onderzoeken en haalbaarheids rapport dat eerder is uitgevoerd en uitgewerkt door één tweetal (project 1) van het product/dienst dat gekozen is om mee door te gaan, samen met de hele groep uitbreiden en verder onderzoeken. Daarnaast wordt er ook een ondernemingsplan en een beleggingsvoorstel geschreven. Ook worden er in deze fase aandeelhouders gezocht die willen investeren in de onderneming. Daarnaast word er voor deze aandeelhouders een aandeelhouders vergadering gehouden.

Voor het eerste project (project 1) heb ik samen met Bob van Aken en Jort van Voorst een Haalbaarheidsrapport en Onderzoeksrapport geschreven voor The Green Art Box (zie hier). The Green Art Box is een samengesteld pakket met de benodigde middelen om creatieve/levende creaties te kunnen maken met mos. Dit is niet het product geworden waar wij als groep door mee gingen. Omdat uit ons haarbaarheidsrapport naar voren kwam dat het product niet haalbaar zou zijn. Dit omdat we niet genoeg tijden hadden om het mos te testen of het wel zou groeien tegen een verticaal object. De meerderheid van de groep had gekozen voor het aanstrijkbaar aanmaakblokje om mee door te gaan. Ik zelf had gekozen voor een ander product namelijk een schoenen kast voor schoenenliefhebbers maar die miste net 1 stem.

Ik heb fase 2 mij vooral bezig gehouden met het uiterlijk en de uitstraling van het bedrijf. Zo heb ik een logo ontworpen (zie hier), een PowerPoint gemaakt voor de aandeelhouders vergadering (zie hier), een Facebook pagina opgezet (zie hier), Een deurbordje gemaakt voor ons kantoor (zie hier) en nog ander zaken.

Ook fase 2 heb ik een mooi punten aantal weten te behalen. Dit vond ik ook terecht want ik had ook in fase 2 enorm mijn best gedaan om van toegevoegde waarde te zijn voor de company. Ik heb enkele mensen gevraagd waarom zij mij bijvoorbeeld een 6 hadden gegeven. Daarbij kreeg ik vaak te horen dat ik niet echt een grootte opdracht had die in de fase map moest komen. Ik vond dat ze naar de hele fase moesten kijken en niet alleen naar de opdrachten die in de fase map moesten komen. Een voorbeeld hiervan is dat ik een Facebook pagina heb aangemaakt voor Flamea en dat ik hier regelmatig content plaats. Dit is iets wat niet in de fase map hoeft te komen hetzelfde geld voor een logo waar ik ook veel tijd en energie in gestoken heb voor de Company. Wanneer dit niet meegenomen wordt in de eindbeoordeling zou ik in de andere komende fases niet snel meer voor zo’n activiteit kiezen omdat je hier dan blijkbaar op afgerekend kan worden. Gelukkig had ik hoog gescoord en vind ik het fijn dat ik erkenning heb gekregen voor mijn geleverde werk.

Fase 3

Na fase 2 afgesloten te hebben begonnen we aan fase 3 genaamd Groei en Consolidatie. We waren nog niet ver gekomen met het produceren van het product. Sommige groepsleden namen geen initiatief en het bleek ook erg lastig te zijn om het aan strijkbaar aanmaakblokje te produceren. Ook vielen er veel mensen af die stopte met de opleiding. De reden hiervan was dat ze te weinig punten hadden gehaald en zagen de toekomst somber in. We waren met nog maar zeven man over van de elf die er in het begin waren. In fase 3 ga je groep een verkoopplan opleveren, Het regelen van de bedrijfsadministraties en functioneringsgesprekken houden. Ook ga je met je groep doen aan teambuilding.

Omdat wij het product het aan strijkbaar aanmaakblokje te lastig vonden om te produceren en de meerderheid die hiervoor gestemd had inmiddels gestopt waren met de opleiding hebben we er als groep voor gekozen om met een ander product verder te gaan genaamd The Shoegarage (zie hier). Dit is een schoenenkast met een mooi design. De schoenen zijn zichtbaar vanaf de zijkant wat een meerwaarde biedt aan de schoenenkast. Ik was deze fase veranderd woordelijk voor de opdracht Corporate Identity oftewel de huisstijl van Flamea (zie hier). Nadat ik deze afgerond had heb ik mij beziggehouden met het ontwerp van The Shoegarage (zie hier). Ook werd er rond deze tijd gestart met het 2de project. Het tweede project hebben Dees Anna Fokker en ik voor een externe opdrachtgever gewerkt. De opdrachtgever moet een reeds bestaande onderneming hebben en wil weten hoe hij beter op de markt kan inspelen met als doel de omzet te verhogen. Voor deze opdrachtgever moet je zowel een marketingplan, als een marketingcommunicatieplan schrijven. Ook dit project voer je uit met een medestudent. Het Marketingplan bestaat uit een strategisch marketing beleidsplan en een operationeel marketingplan. Vervolgens ga je nog concreter in op de “p” van promotie in het Marketingcommunicatieplan. (zie hier)

Tussendoor ben ik ook nog op een uitwisseling geweest met Deense studenten. Zij zijn naar Nederland gekomen om samen met ons te werken aan een haalbaarheidsplan & onderzoeksrapport van ons product op de deense markt. Wij zijn naar Denemarken geweest om ons product te verkopen op de Deense Markt. Dit was een erg leuke ervaring waar ik veel herinneringen aan heb overgehouden.

Tijdens het assessment (fase afsluiting) van fase 3 heb ik weer een mooi punten aantal weten te behalen. Ik had net als in fase 1 de meeste punten gekregen van mijn mede company leden. Dit deed mij goed want ik had ook deze fase weer veel energie en tijd gestoken in de company. Ik had bijvoorbeeld het initiatief genomen om de schoenenkast uit te werken tot een beter en goedkoper product. (zie hier) Ik had hier veel tijd ingestoken buiten de schooltijd om. Daarnaast had ik veel tijd gestoken in de opdracht Corporate Identity. (zie hier) Deze opdracht was ook als een van de eerste goedgekeurd door onze tutor hierdoor waren wij snel klaar met dit onderdeel van de fasemap. En waaronder daardoor kon ik mij focussen op de kast.

We kregen de vraag gesteld “als je 2 mensen uit je bedrijf zou moeten ontslaan wie zouden dat dan moeten zijn?“ De streepjes achter de namen betekenen de stemmen die mensen uitdeelde aan de mensen die ze zouden ontslaan als dat nodig zou zijn. Gelukkig staan er geen streepjes achter mijn naam dat betekend dat niemand mij wilde ontslaan. Als ik kijk naar de vorige fases weet ik mijn gekregen punten steeds hoog te houden. Dit gaf mij aan dat ik opnieuw goed bezig was in de company en dat als ik op deze manier door weet te gaan de volgende fase ook een goed punten aantal zou kunnen halen.

Fase 4

Fase 4 word Liquidatie genoemd. Hier verkoop je je product op de markt, Maak je een jaarverslag, Hou je een liquidatievergadering met je aandeelhouders en sluit je administraties af om vervolgens af te sluiten met een jaarafsluiting. (zie hier) Ik heb mij deze fase vooral bezig gehouden met de jaarafsluiting en het afmaken & produceren van de kasten. (Shoegarage) Deze fase was ik Algemeen Directeur geworden. Ik vond dat er meer structuur moest komen in de manier waarop wij te werk gingen als groep. Zo heb ik een grootte kalender  gemaakt en opgehangen in de company waar al onze deadlines opgeschreven werden. Want dit was voorgaande fases niet altijd even duidelijk bij iedereen. Daarnaast heb ik een formulier opgehangen waar iedereen ze eigen activiteiten voor de company kon noteren. Het was namelijk vaak niet duidelijk aan het einde van een fase wat wie nou allemaal gedaan had. Ook heb ik individuele gesprekken gevoerd met iedereen om op de hoogte te houden van iedereen zijn werkzaamheden. Wij hebben deze fase onze kasten allemaal kunnen produceren en verkopen. Helaas hebben wij geen winst kunnen maken. En moesten wij onze aandeelhouders met verlies uitkeren. Toch hebben wij als groep veel geleerd. Dit is terug te vinden in de individuele portfolio’s die door iedereen gemaakt moest worden. Mijne is hier te vinden maar eigenlijk is deze gehele website mijn portfolio en is het gehele 1ste jaar SBRM hier te vinden (druk op het woord SBRM om deze specifieke opdrachten te filteren). Aan het einde van Fase 4 hadden wij ook een jaarafsluiting waar ik mij op gefocust heb (zie hier). Tijdens de faseafsluiting van fase 4 werd deze keer geen puntentelling gehouden maar werd er de vraag gesteld: “als je een doorstart moest maken met dit bedrijf en je zou twee mensen mogen kiezen wie zou je dan kiezen?” Hierin werd mijn naam het vaakst genoemd en daar werd ik blij van en dat was erg leuk om te horen.

Dit schooljaar heb ik een van mijn leukste schooljaren gehad. Ik ging elke dag met plezier naar school. Veel geleerd heb ik dit jaar zoals het samenwerken met mensen in een grote groep of het samenwerken in tweetallen. Dit komt omdat ik veel heb gereflecteerd op de manier van werken zowel samen als alleen. Ook heb ik geleerd dat je soms dingen moet gaan doen zonder dat je er zeker van bent dat je het kunt. Zoals bijvoorbeeld bij het maken van de Shoegarage had ik niet meteen het idee dat ik hier goed in zou zijn. Maar achteraf was het eind resultaat mooier dan ik had verwacht. Ik vond de manier van leren op deze opleiding perfect. Het leuke van deze manier van leren is dat het gene wat je leert uit de theorie, bijna altijd in de praktijk kan uitvoeren en testen. Samengevat heb ik een top jaar gehad en ben ik blij dat ik het tweede jaar mag starten! De overgebleven groepsleden naast mij zijn:

  • Gijs van Binsbergen
  • Nathalie Fredriksen
  • Dees Anna Fokker
  • Daniel Aalderink
  • Andries Berger
  • Sami Adoul

Wie ben ik?

Ik ben Kristan van den Brink (geboren op 11-05-1992) een afgestudeerde MBO niveau 4 student op het vakgebied Interactieve Vormgeving. Ik heb mijzelf gespecialiseerd in het maken van grafische creaties die vooral gebruikt worden voor digitale media. Logo’s & Websites zijn de gebieden waar ik mij het meest mee bezig hou. Naast al het visuele hou ik mij ook bezig met het codeerwerk van waaronder websites. Momenteel studeer ik aan de Hogeschool Utrecht in Amersfoort. En heb ik mijn interesse getoond in het vakgebied Small Business & Retail Management. Dit is een erg leuke & boeiende HBO opleiding die ik met plezier volg. De opdracht die je hier ziet (Project 2) is uit het 1ste jaar van de opleiding Small Business & Retail Management op de Hogeschool Utrecht in Amersfoort. Wil je meer te weten komen over mij? Kijk dan even op de “over mij” pagina of klik hier. In contact komen met mij kan je door op de onderstaande button te klikken.